flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Перелік затверджених наказом голови суду відомостей, що містять службову інформацію

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом голови Пустомитівського районного суду Львівської області
від 28.12.2019 р. № 134

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію у Пустомитівському районному суді Львівської області

 

  1. Відомості з питань режимно-секретної роботи

1.1.  Відомості в організаційно-розпорядчих документах Верховного Суду, Державної судової адміністрації України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію і які надіслані до суду.

1.2.  Відомості, що містяться в нормативно-розпорядчих, облікових документах та листуванні з питань оформлення (надання, скасування) допуску до державної таємниці суддям і працівникам апарату суду.

1.3.  Відомості, що містяться в організаційно-розпорядчих актах суду з питань охорони державної таємниці.

1.4.  Відомості в номенклатурі посад суддів і працівників суду, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

1.5.  Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, ати передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації, протоколи та реєстри відправлення кореспонденції, тощо).

1.6.  Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

1.7.  Відомості щодо забезпечення режиму секретності під час проведення заходів міжнародного співробітництва.

1.8.  Відомості, що містяться в звітах про стан охорони державної таємниці в суді; в актах перевірки стану режиму секретності в суді.

1.9.  Відомості щодо забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану (особливого періоду).

1.10. Відомості, що містяться в протоколі автоматичного визначення слідчого судді, який здійснює розгляд клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій.

1.11. Відомості, що містяться в документах з питань розгляду слідчим суддею суду клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій (крім документів, які становлять державну таємницю).

1.12. Відомості щодо проведення службових розслідувань за фактами порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці.

1.13. Відомості щодо узагальнення судової практики розгляду справ, які містять державну таємницю.

 

  1. Відомості з питань мобілізаційної підготовки

2.1.  Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки.

2.2.  Відомості про стан мобілізаційної готовності суду.

2.3.  Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану суду.

2.4.  Відомості щодо методичного та інформаційного забезпечення мобілізаційної підготовки, організації військового обліку військовозобов’язаних і призовників, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

2.5.  Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення суду на режим роботи в умовах особливого періоду.

2.6.  Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки.

 

III.  Відомості з питань технічного захисту інформації та охорони

3.1.  Відомості, що містяться в документах із технічного захисту інформації (акти, технічні завдання, інструкції, проекти та експлуатаційні документи, накази, експертні висновки, листування, протоколи, тощо, крім документів загального характеру та таких, які становлять державну таємницю).

3.2.  Відомості, що розкривають систему охорони, внутрішньообʼєктовий режим, технічне оснащення охорони об’єктів суду, розташування і характеристику постів охорони, об’єктових і периметрових систем відеоспостереження і сигналізації.

 

  1. Відомості з питань організації роботи суду

4.1.  Відомості, які містяться в документах суду, що містять службову інформацію інших органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

4.2.  Відомості, що містяться в наказах і розпорядженнях голови суду про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

4.3.  Відомості, що містяться у внутрівідомчій службовій документації суду (актах, доповідних, службових записках, наказах, протоколах, довідках, узагальненнях, методичних рекомендаціях, поданнях, пропозиціях, звітах, повідомленнях тощо).

4.4.  Відомості щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів, плани роботи суду, тощо)

4.5.  Відомості, що містяться в документах з організаційно-кадрової роботи (особових справах суддів та працівників апарату суду, документації щодо: особового складу, чисельності та руху кадрів, надання відпусток, відряджень, атестації державних службовців апарату суду, службових розслідувань, дисциплінарних проваджень, тощо).

4.6.  Відомості щодо адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпоряджання бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном).

4.7.  Відомості, що містяться в документах обліку печаток і штампів суду.

4.8.  Відомості, що містяться в книгах обліку руху особових справ працівників суду, трудових книжках і вкладишах до них.

4.9.   Відомості, що містяться в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.