flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Зразки заяв

До Пустомитівського районного суду

Львівської області


від _______________________________________

(ПІБ або найменування особи, її уповноваженого представника)

справа №__________________________

(за наявності відомостей)

за позовом (заявою, скаргою. поданням)______________________

(ПІБ або найменування особи)

 

Заявка

на отримання судових повісток, повідомлень в електронному вигляді за допомогою

SМS-ПОВІДОМЛЕННЯ

   Прошу надсилати судові повістки, повідомлення в електронному вигляді за допомогою SМS-ПОВІДОМЛЄННЯ на мій мобільний номер телефону (+380__________________________________________________ )______________ .

   У разі перегляду судового рішення (ухвали, постанови тощо) у справі судом апеляційної чи касаційної інстанцій прошу надсилати з даного провадження судові повістки, повідомлення в електронному вигляді за допомогою SМS-ПОВІДОМЛЕННЯ вищевказаними судами на зазначений номер телефону.

   Про зміну номеру мобільного телефону та обставин, які перешкоджатимуть отриманню SМS-повідомлень, зобов’язуюсь повідомити суд.

   Необхідність відправки повідомлення латинськими літерами______ (так, ні)

   «Так» вказується у разі, якщо мобільний телефон не підтримує відображення кириличних символів.

 

______________________         ________________           прізвище/ім’я/ по батькові

(дата)                      (підпис)

 

 

До Пустомитівського районного суду

Львівської області


від _______________________________________

(ПІБ або найменування особи, її уповноваженого представника)

справа №__________________________

(за наявності відомостей)

за позовом (заявою, скаргою. поданням)______________________

(ПІБ або найменування особи)

 до____________________________ про ______________________________________________

 (ПІБ або найменування особи)

 

від _____________________ року

Заявка

про отримання процесуальних документів в електронному вигляді

 

Прошу надсилати процесуальні документи в електронному вигляді на електронну адресу ____________@mail.gov.ua.

У разі перегляду судового рішення (рішення, ухвали, постанови тощо) по справі судом апеляційної інстанції, прошу надсилати по даному провадженню процесуальні документи в електронному вигляді вищевказаними судами на зазначену електронну адресу.

Підтверджую факт реєстрації в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу та достовірність внесеної інформації про особу.

 

Дата                                                                                      підпис учасника процесу або

його уповноваженого представника

 

 

Голові Пустомитівського районного суду

Львівської області

Д.А. Куксі

 

____________________________________________

зареєстрований за адресою:

____________________________________________

місце проживання:

____________________________________________

Контактний телефон_________________________

 

ЗАЯВА

 

     ___________ мною було сплачено судовий збір у розмірі ________ грн. на р/р 31216206700390, МФО 825014, банк отримувача ГУДКСУ у Львівській області, ЄДРПОУ 38047883, призначення платежу – судовий збір за _________________., що підтверджується квитанцією № ___ від _____________

    На даний час я не звертався до  Пустомитівського районного суду Львівської області  із позовною заявою чи іншим процесуальним документом, за подання яких законодавством передбачено справляння судового збору.

    Враховуючи зазначене, відповідно до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року №787 (зі змінами) (надалі – Порядок), вказані кошти є помилково сплаченими.

    Відтак, керуючись Порядком, прошу підготувати подання до органу Державної казначейської служби України про повернення коштів помилково сплаченого судового збору в сумі ____________ грн. (_______________________________________________), які були сплачені мною згідно з квитанцією № _____ від _____________

Подання про повернення коштів помилково сплаченого судового збору прошу видати на руки/надіслати поштою.

 

Додатки:

  1. Завірена копія паспорта та ідентифікаційного номеру;
  2. Оригінал/копія квитанції № ___ від _____________

 

 

 

 

______________________         ________________           прізвище/ім’я/ по батькові

(дата)                      (підпис)

 

 

Пустомитівський районний суд Львівської області
81100, м. Пустомити, вул. Івана Кандиби, 3

Позивач:_______________________________
«_____» ______________19____  р.н.,
проживаю та зареєстрований за
адресою:
___________________________________
моб. тел. ___________________

Відповідач:   Виборча дільниця   №     ______

 

  Адміністративний позов

про включення до списку виборців

 Відповідно до ст.3 Закону України «Про місцеві вибори» право голосу на виборах мають право громадяни України, які досягли на день їх проведення 18 років.

 Я, _____________­­­­­_______________, «___» _________19__ року народження, є громадянином України та досяг(ла) 18-річного віку, а відтак маю право голосу на виборах.

Постійно проживаю та зареєстрований за адресою:  ________________________________________________________, ___ , що підтверджується копією паспорта.

Однак, до списку виборців на виборчій дільниці №___  не включений.

 На підставі наведеного та керуючись ст. 173 КАС України, Законом України «Про місцеві вибори»

         прошу:

 

Зобов’язати виборчу дільницю № ______ ,що у ______________________________________ ______________________, включити мене, ___________________________________, до списку виборців на даній виборчій дільниці.

  Додаток:     копія адміністративного позову,

дві копії паспорта .

 

 

 «___» ________  201__ року                                    ___________    /_____________/

 

До Пустомитівського районного суду

Львівської області

Прізвище, ім’я, по батькові,

адреса проживання заявника,

поштовий індекс

 

 

Заява

про видачу копії рішення (ухвали) суду

 

Прошу видати мені копію рішення (ухвали) суду по цивільній справі за позовом (прізвище, ім’я, по батькові позивача) до (прізвище, ім’я, по батькові відповідача) про (суть позовних вимог) №________ / ____ р.

Справа розглядалась (дата розгляду) суддею (прізвище, ім’я, по батькові).

 

 

Дата                                                                                      Підпис

 

 

До Пустомитівського районного суду

Львівської області

Прізвище, ім’я, по батькові,

адреса проживання заявника,

поштовий індекс

 

Заява

про видачу копії вироку

 

Прошу видати мені копію вироку суду по кримінальній справі про обвинувачення (прізвище, ім’я, по батькові засудженого) за ст._______ КК України №________ / ____ р.

Справа розглядалась (дата розгляду) суддею (прізвище, ім’я, по батькові).

 

 

Дата                                                                                      Підпис

 

 

 

До Пустомитівського районного суду

Львівської області

Прізвище, ім’я, по батькові,

адреса проживання заявника,

поштовий індекс

 

Заява

про видачу виконавчого листа

 

Прошу видати мені виконавчий лист та звернути доу справі №___ за позовом (прізвище, ім’я, по батькові позивача) до (прізвище, ім’я, по батькові відповідача) про (суть позовних вимог) №________ / ____ р.

Справа розглядалась (дата розгляду) суддею (прізвище, ім’я, по батькові).

 

 

Дата                                                                                      Підпис

 

До Пустомитівського районного суду
Львівської області
______________________,
(П.І.П. заявника)
що мешкає за адресою:
 
______________________
 
______________________
 
      (повна адреса заявника)
 
 
 
ЗАЯВА
 
Прошу надати для ознайомлення матеріали цивільної справи за позовом (заявою, скаргою)
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
 
(вказати сторони, що беруть участь у справі)
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
 
(вказати суть спору)за №___________ /____ р.
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
__________________                                                                                 ______________
 
             (дата)                                                                                           (підпис заявника)  
 
 
 
 
 
         Мені роз'яснено, що заборонено виносити справу з приміщення суду, робити в документах справи записи, виправлення, вилучати зі справи будь-які документи.
 
 
______________
 

 

 (підпис заявника)
 
 
 
 
 
 
 
До Пустомитівського районного суду
Львівської області

Судді ______________________________
(прізвище,ініціали)
______________________________
(П.І.П. заявника - повністю)
Адреса:______________________

 
 

Заява
про надання дозволу на побачення

 
      Прошу надати мені дозвіл на побачення з підсудним (засудженим) _________________________________________ (прізвище, ім.’я, по-батькові – повністю), ____________ року народження, який доводиться мені (вказати ступінь родинного споріднення).

 


Дата                                                 Підпис